II Міжнародна наукова конференція «ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
II Міжнародна наукова конференція «ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

II Міжнародна наукова конференція • 24.09.2021 • Львів, UKR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Аграрні науки та продовольство; Енергетика та енергетичне машинобудування; Комп'ютерна та програмна інженерія; Інформаційні технології та системи.
Том 2: Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фармація та фармакотерапія; Культура и искусство; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7991-70-9 | Google Scholar, CrossRef, ORCID & OUCI | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

Весь випуск
Том 1 Том 2
Ю. Коляда , Т. Кравченко
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ СЦЕНАРНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Переглядів: 8 |
Антон Третяк , Валентина Третяк
КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКА «УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ»
Переглядів: 13 |
Антон Третяк , Валентина Третяк
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ
Переглядів: 24 |
Олександр Ємельянов
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 33 |
Олена Данилович , Олександр Ємельянов
ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 26 |
Світлана Кайдаш ; Вікторія Рубежанська (Науковий керівник)
РОЛЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 11 |
Петро Сук
ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВИРОБНИЧИМ МЕТОДОМ
Переглядів: 12 |
Ф. Аҳмаджоновжонов
НОДАВЛАТ ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Переглядів: 7 |
Олександр Іванчук ; Оксана Фірсова (Науковий керівник)
ОСНОВНІ РИЗИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 13 |
Олена Бегларян ; Василь Купрійчук (Науковий керівник)
СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ
Переглядів: 31 |
Залина Аллаева
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА И УМЫШЛЕННОГО ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
Переглядів: 33 |
Олександра Горбаченко
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ФУНКЦІЙ УГОРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД ВІД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДО 2004 РОКУ
Переглядів: 29 |
Д. Жўраева
МИГРАЦИЯ МУНОСАБАТЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ
Переглядів: 11 |
Наталя Дмитренко
КРИМІНАЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Переглядів: 33 |
Г. Мустафакулова, Д. Ташматова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАДЕЖНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Переглядів: 9 |
Mexrnoz Gafurova
SMART GADGETS AND THEIR EFFECTS
Переглядів: 23 |
M. Gafurova
THE ROLE OF SMART GADGETS IN ENERGY SAVING
Переглядів: 14 |
Marg'uba Nazarova
KORXONALARDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING SOTSIAL OMILLARI
Переглядів: 13 |
Ахроржон Давкаров , Отабек Собитов , Зуҳра Саидова
ГЕНДЕР СТАТИСТИКАСИ ВА УНИ МИЛЛИЙ СТАТИСТИКАНИНГ БАРЧА ТАРМОҚЛАРИДА РИВОЖЛАНТИРИШ (ЖОРИЙ ЭТИШ) МАСАЛАЛАРИ
Переглядів: 44 |
Светлана Фокина
РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ ГОМЕРОВСКОЙ «ОДИССЕИ» В ЭКСПЛИКАЦИИ НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ ИНТЕНЦИЙ АЛЕКСАНДРОЙ ПЕТРОВОЙ
Переглядів: 7 |
Mohira Turdieva
PRESCHOOL AGE IS AN IMPORTANT TIME TO FOCUS ON CREATIVITY
Переглядів: 32 |
Dilobar Sulaymanova
TURLI TIZIMLI TILLARDA QO‘SHMA GAPLAR MAVZUSINI QIYOSIY O‘RGANISH YUZASIDAN PSIXOLINGVISTIK YONDASHUVLAR (O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA)
Переглядів: 12 |
Замира Бекнозарова
КОМПЕТЕНТЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА ФИЗИКАДАН ТАЪЛИМ БЕРИШ – МУҲАНДИСЛИК ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИДИР
Переглядів: 8 |
Тетяна Каменщук
ВИКЛИКИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 15 |
Л. Канішевська
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Переглядів: 20 |
Манзура Нурова
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ
Переглядів: 6 |
Софія Потюк
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів: 35 |
Г. Рахмонова
TАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
Переглядів: 23 |
Юлія Самсоненко
СПІЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖЕСТОВИХ МОВ ГЛУХИХ
Переглядів: 31 |
Наталія Солошенко-Задніпровська
ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 27 |
Андрей Кернас , Ольга Москалик
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА
Переглядів: 16 |
Allanazar Allanazarov
RESULTS OF A COMPARATIVE STUDY OF GEN-MODIFIED-SHADOW EFFECTS ON THE IMMUNE SYSTEM OF LABORATORY ANIMALS IN EXPERIMENT
Переглядів: 11 |
K. Saidmurоdov, Sh. Ibragimov
ACUTE PURULENT CHOLANGITIS AND STAGES OF ITS EFFECTIVE SURGERY
Переглядів: 12 |
A. Akhrarova ; Botir Tadjiyev (Науковий керівник)
CLINICAL COURSE OF CORONAVIRUS INFECTION, COMPARATIVE ANALYSIS
Переглядів: 14 |
Шохида Тиллаева , Хусанбой Махамматқулов , Бегзод Бободжонов
АЛЛЕРГИК РИНИТ КАСАЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНИШИДА АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Переглядів: 6 |
Гуландом Шермухамедова , Ботир Таджиев
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕЗОН 2021 ГОДА
Переглядів: 10 |
Гуландом Шермухамедова , Ботир Таджиев
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ (НЕПОЛИО) ИНФЕКЦИИ В СЕЗОН 2021 ГОДА
Переглядів: 6 |
Хадичахон Шоюсупова , Хусанбой Махамматкулов , Айгуль Ильясова , Ойбарчин Атамуратова , Бегзод Бободжонов
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Переглядів: 7 |
А. Юсупов , Ш. Муханов, К. Мубаракова , Н. Умарова , А. Гиясова
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ
Переглядів: 8 |
Т. Дуткевич ; Т. Лендюк (Науковий керівник)
СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ І НАВЧАЛЬНИМ МОДУЛЕМ
Переглядів: 8 |
Makhliyo Saibnazarova
A NATIONAL HERO IN THE WORKS OF JANE AUSTEN
Переглядів: 22 |
Nafisa Radjapova
MULOQOT VA UNING TURLARI: VERBAL VA NOVERBAL MULOQOT
Переглядів: 1339 |
Валентина Бурак
ВЕБТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Переглядів: 18 |
Makhliyo Saibnazarova
OʼZBEK MILLIY URF-ODATLARINING BADIIY IFODASI
Переглядів: 17 |