Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу

Конспект лекцій для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування

  • Ірина Крейзер Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2112-7353
Ключові слова: історія архітектури Стародавнього світу, історія містобудування Стародавнього світу, історія мистецтва Стародавнього світу, історія дизайну Стародавнього світу

Анотація

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з навчальної дисципліни «Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу» (для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)

Викладено основні положення курсу «Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу». Розглянуто основні історичні події, релігії, соціальні передумови, що дали підґрунтя для виникнення типології споруд, будівельних технік, основних типів конструкцій у країнах Стародавнього світу.

══════════════════════════════════

РЕЦЕНЗЕНТ:
Древаль І.В. - д-р. арх., професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна.

══════════════════════════════════

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. ЕПОХА ПЕРВІСНООБЩИННОГО ЛАДУ (ДОІСТОРИЧНА АРХІТЕКТУРА)

2. СТАРОДАВНІ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВО ЄГИПТУ
    2.1. Культура й історія Стародавнього Єгипту
    2.2. Типологія архітектурних споруд Стародавнього Єгипту
    2.3. Єгипетський храм
    2.4. Мистецтво Стародавнього Єгипту
    2.5. Культура елліністичного Єгипту

3. СТАРОДАВНІ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВО МІЖРІЧЧЯ
    3.1. Зодчество Стародавньої Месопотамії

4. ІСТОРІЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МИСТЕЦТВА АНТИЧНОГО СВІТУ (ЕГЕЙСЬКА ТА ДАВНЬОГРЕЦЬКА КУЛЬТУРИ)
    4.1. Зодчество Егейського Світу
    4.2. Стародавня Греція
    4.3. Містобудування та архітектура Греції в класичний період
    4.4. Розвиток грецької ордерної системи
    4.5. Дорійський храм
    4.6. Мистецтво Стародавньої Греції класичного і елліністичного періодів

5. ІСТОРІЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА МИСТЕЦТВА ЕТРУСКІВ І СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
    5.1. Зодчество Стародавнього Риму. Етруски
    5.2. Зодчество Стародавнього Риму. Історія виникнення
    5.3. Містобудування, типологія будівель і споруд Риму
    5.4. Римський ордер. Будівельні матеріали і конструкції
    5.5. Мистецтво Стародавнього Риму

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАВДАННЯ для індивідуальної роботи студентів архітекторів 1-го курсу навчання з елементами дослідження

══════════════════════════════════

Видавець: Європейська наукова платформа, 2022

ISBN 978-617-8037-63-5

barcode8.png

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 347 | Завантажень: 125

Посилання

Всеобщая история архитектуры в 12-ти томах. Том 1. Архитектура древнего мира. Под ред. О.Х. Халпахчьяна. – М. Стройиздат, 1970. – 510 с., илл.

В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Видання друге, розширене та перероблене. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, -2007, 122 с.: іл.

Шубович С. О. Стародавня архітектура: конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалавр 6.060102 «Архітектура») / С. О. Шубович, О. В. Вдовицька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 117 с.

Б. И. Ривкин. Малая история искусств. Античное искусство. – Издательство «Искусство», Москва, 1972 - 356 с.: илл.

История архитектуры в избранных отрывках. Отв. ред. И. Маца. – Издательство ИАА, 1934 - 590 с.: илл.

Т. Г. Маклакова. История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество доиндустриальной эпохи.: Учебник. – М.: Издательство АСВ, 2006 – 408 с. ISBN 5-93093-401-0

В. М. Полевой. Искусство Греции. Древний мир. – Издательство «Искусство», Москва, 1970 – 327 с.: илл.

И. Бартенев. От пирамиды до современных зданий. – Издательство «Искусство», Москва, 1962 – 127 с.: илл.

Вікіпедія – інформаційний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki

Затерянный город, бог-паук и лагерь неандертальцев: назван топ-10 археологических открытий 2021 года. Апостроф. Інформаційний ресурс: https://apostrophe.ua/news/society/2021-12-19/zateryannyiy-gorod-bog-pauk-i-lager-neandertaltsev-nazvan-top-10-arheologicheskih-otkryitiy-2021-goda/253329

Дата публікації
2022-05-03
Як цитувати
Крейзер, І. (2022). Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу. Publishing House «European Scientific Platform». https://doi.org/10.36074/iammtdss-lecturenotes.2022
Розділ
Архітектура