Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу

Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування

  • Ірина Крейзер Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2112-7353
Ключові слова: історія архітектури Стародавнього світу, історія містобудування Стародавнього світу, історія мистецтва Стародавнього світу, історія дизайну Стародавнього світу

Анотація

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для самостійної роботи з дисципліни «Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу» (для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)

Викладено рекомендації для виконання самостійної роботи студентами першого курсу бакалаврського рівня з лекційного курсу «Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу».

══════════════════════════════════

РЕЦЕНЗЕНТ:
Скороходова А.В. - кандидат архітектури, доцент Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна.

══════════════════════════════════

ЗМІСТ:

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

2 ОСНОВНА ЧАСТИНА
   2.1 Типи завдань
   2.2 Мета й завдання роботи
   2.3 Методика збору матеріалу і виконання типів завдань

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

══════════════════════════════════

Видавець: Європейська наукова платформа, 2022

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 140 | Завантажень: 28

Посилання

Всеобщая история архитектуры в 12-ти томах. Том 1. Архитектура древнего мира. Под ред. О.Х. Халпахчьяна. – М. Стройиздат, 1970. – 510 с., илл.

В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Видання друге, розширене та перероблене. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, -2007, 122 с.: іл.

Шубович С. О. Стародавня архітектура: конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалавр 6.060102 «Архітектура») / С. О. Шубович, О. В. Вдовицька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 117 с.

Б. И. Ривкин. Малая история искусств. Античное искусство. – Издательство «Искусство», Москва, 1972 - 356 с.: илл.

История архитектуры в избранных отрывках. Отв. ред. И. Маца. – Издательство ИАА, 1934 - 590 с.: илл.

Т. Г. Маклакова. История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество доиндустриальной эпохи.: Учебник. – М.: Издательство АСВ, 2006 – 408 с. ISBN 5-93093-401-0

В. М. Полевой. Искусство Греции. Древний мир. – Издательство «Искусство», Москва, 1970 – 327 с.: илл.

И. Бартенев. От пирамиды до современных зданий. – Издательство «Искусство», Москва, 1962 – 127 с.: илл.

История искусства зарубежных стран. Т.2. М.: Издательство АХ СССР, 1963 г.

Искусство стран и народов мира: Краткая художественная энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия. – Т. 1-5.

Бунин А. В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.1, М.: Стройиздат, 1979 г.

Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. М.: Стройиздат, 1984 г.

Затерянный город, бог-паук и лагерь неандертальцев: назван топ-10 археологических открытий 2021 года. Апостроф. Інформаційний ресурс: https://apostrophe.ua/news/society/2021-12-19/zateryannyiy-gorod-bog-pauk-i-lager-neandertaltsev-nazvan-top-10-arheologicheskih-otkryitiy-2021-goda/253329

http://www.ukrreferat.com/

http://kntu.kr.ua/doc/bibl_opis.pdf

Дата публікації
2022-05-03
Як цитувати
Крейзер, І. (2022). Історія архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Стародавнього світу. Publishing House «European Scientific Platform». https://doi.org/10.36074/iammtdss-metrek.2022
Розділ
Архітектура