Current Issue

Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття (2nd ed.)

Editor in Chief: Голденблат М.А.
Scientific Editor: Козятко І.В.
Сompilers: Казьміна Н.П. & Бондаренко І.В.

Authors of the monograph:
Габрелян А.Ю. - кандидат юридичних наук

══════════════════════════════════════════════════
Publisher: Європейська наукова платформа | ISBN: 978-617-7991-46-4
══════════════════════════════════════════════════

Published: 2021-06-14
View All Issues