НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ У СПИСКУ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

  • Галина Біланич Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради
  • Людмила Біланич Карпатський університет імені Августина Волошина

Abstract

У статті осмислено та об’єктивно оцінено роль культурної спадщини України у процесах консолідації української нації як неповторного історико-культурного середовища. Доведено, що значення культурної спадщини як сукупності успадкованих людством від попередніх поколінь полягає не лише в збереженні ідентичності та історії, а передусім формує нашу особистість і визначає повсякденне життя суспільства, є джерелом всеохоплюючого зростання, а національні традиції, обряди, кухня, мистецтво несуть не менше інформації про країну, ніж її політичний курс чи географічне розташування. Представлено перелік об’єктів, що внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, серед яких: Собор Святої Софії із прилеглими монастирським спорудами та Києво-Печерська лавра; ансамбль історичного центру Львова; транскордонний об'єкт «Дуга Струве»; об’єкт природної спадщини «Букові праліси Карпат»; резиденція митрополитів Буковини і Далмації; дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі; античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора. Схарактеризовано дефініції «матеріальна культурна спадщина» та «нематеріальна культурна спадщина», під якою зокрема розуміємо культурно-духовні особливості, які передаються від покоління до покоління і постійно відтворюються, вирізняють один етнос від іншого, формуючи його національну ідентичність. Представлено елементи, внесені до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, а також до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства від України.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 168 | Downloads: 459

Author Biographies

Галина Біланич, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради

кандидат історичних наук, доцент

Людмила Біланич, Карпатський університет імені Августина Волошина

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління, фінансів та інформаційних технологій

References

Смолій, В.А. (ред.). (2015). Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України». Київ: Інститут історії України.

Матлай, Л. (2014). Історико-культурна спадщина України у цивілізаційному діалозі. Історико-культурологічні студії, (1), 45-48. Вилучено з http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4607/lsmatlay.pdf

Конвенція про охорону Світової культурної та природної спадщини (1972). Вилучено з https://ips.ligazakon.net/document/MU72008

Про охорону культурної спадщини (Закон України) № 1805-III. (2000). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Рік культурної спадщини в ЄС: як небайдужі громадяни збережуть українську культуру. (2018). Вилучено з https://www.euneighbours.eu/uk/east/eu-in-action/stories/rik-kulturnoi-spadsini-v-es-ak-nebaiduzi-gromadani-zberezut-ukrainsku

Які об’єкти охороняє ЮНЕСКО в Україні? (2020). Незалежний культурологічний часопис «Ї». Вилучено з https://ukrainer.net/unesko-v-ukraini/

Яковина, М. (2019). Конвенція про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини як інструмент захисту пам’яток в окупованому Криму. Кримська світлиця, (33-34). Вилучено з https://crimea-is-ukraine.org/svitlytsa/konventsiya

Що таке нематеріальна культурна спадщина? (2019). Вилучено з http://demcult.org/shho-take-nematerialna-kulturna-spad/

Матеріальна та нематеріальна культурна спадщина. (2020). VIA REGIA UKRAINE. Вилучено з https://via-regia.org.ua/materialna-ta-nematerialna-kulturna-spadshhyna/

Published
2021-05-04