BILINGUALISM AND ITS CONSTITUENT PARTS (ON THE EXAMPLE OF CANADA)

Abstract

The article is devoted to the investigation of bilingualism history and the features of its existence in Canada. The subject is of current interest because bilinguism functioning investigation is the constituent part of any language development. The article deals with the main characteristics of bilingualism, mainly with its types, stages of the development and conditions of functioning. All the above-mentioned gives the reason to investigate bilingualism even more thoroughly, for example, on the basis of the political discourse in Canada and other countries with similar political situation.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 61 | Downloads: 32

Author Biography

Olena Ponomarenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей

References

Belikov, V.I. (1995). Samosoznanie i etnicheskie konfliktyi. Etnicheskoe i yazyikovoe samopoznanie. M., 107-111.

Belikov, V.I. (2001). Sotsiolingvistika. – M., 68.

Vaynrayh, U. (1979). Yazyikovyie kontaktyi. Sostoyaniya i problemyi issledovaniya. Kiev,127.

Gak, V.G. (2002). Frantsuzskiy yazyik v sovremennom mire. Rossiyskaya frankofoniya. Vyip. 2. M.,73-78.

Gerd, A.S. (2001). Vvedenie v etnolingvistiku. Kurs lektsiy i hrestomatiya. Spt., 21-22.

Kanadskiy bilingvizm – mozhet li Ukraine prigoditsya yazyikovoy opyit Stranyi Klenovogo Lista. Retrieved from URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/mirovye-diskussii/kanadskiy-bilingvizm

Konovalova, E. A. (2011). Problema opredeleniya bilingvizma. Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsIonalnogo universiteta im. V. I Vernadskogo. Seriya «Filologiya.Sotsialnyie kommunikatsii», 263-271

Kritsberg, R. Ya. (2000). Divergentsiya i konvergentsiya regionalnyih variantov sovremennogo angliyskogo yazyika. K., 47.

Maslov, V. A. (2008). Politicheskiy diskus: yazyikovyie igryi ili igryi v slova. Politicheskaya lingvistika. Vyip. 1 (24). –Ekaterinburg, 43-48.

Mechkovskaya, N. B. (2001). Obschee yazyikoznanie : Strukturnaya i sotsialnaya tipologiya yazyikov: Uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskih i lingvisticheskih spetsialnostey. M.:Flint: Nauka, 312.

Nohrin, I.M. (2012). Obschestvenno – politicheskaya myisl Kanadyi i stanovlenie natsionalnogo samosoznaniya. Ottawa: Altaspera Publising & LiteraryAagency Inc., 167.

Potebnya, A.A. (1976). Estetika i poetika. M., 614.

Sokov, I. A. Istoriya izuchaemogo regiona stran Severnoy Ameriki. Kanada. Volgograd: Izdatelstvo Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 296.

Filin, F. P. (1972). Sovremennoe obschestvennoe razvitie i problemyi dvuyazyichiya. Problema dvuyazyichiya i mnogoyazyichiya. M.: Nauka, 13-25.

Formuvannya natsIonalnoYi IdentichnostI zasobami derzhavnoYi kulturnoYi polItiki : dosvId Kanadi. Retrieved from URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May2009/10.htm

Haugen, E. (1972). Yazyikovoy kontakt. Novoe v lingvistike: yazyikovyie kontaktyi. Vyip. VI. M.: Progress, 61 – 80.

Cherednicheno, O.I. (2001) Movi I pereklad u suchasnomu svItI. MovnI I kontseptualnI kartini svItu. Spets. Vip. K., 3.

Scherba, L.V. (1958). Izbrannyie trudyi po yazyikoznaniyu i fonetike. T.1. L., 154.

Appreciation and Perception. Canada’s Two Official Languages (2012). Department of Canadian Heritage. Ottawa: TNS.

Bearsdmore, H. B. (2005). Muitilingualism Cognition and Creativity. International CLIL Research Journal. –Iss. I. University of Jyvaskla Group, 58.

Billingualism and Multilingualism. Retrieved from URL: http://www.oxfordbibliographies/com/ view/document/obo-978019972810/obo-978019977810-0056.xml

Edwards, J. (2004). Language in Canada. Cambridge: University Press.

Edwards, V. (2004). Multilingualism in the English – speaking world: pedigree of nations. Oxford: Blackwell, 93.

Jamson, S. (2005). Evaluating theeffects of bilingual traffic signs on driver performance and safety. Leeds: University Press, 147.

Mackey, W.F. (1972). The description of bilingualism. London: Fishman, 554-584.

Muyskin, P. (1987). Language Contact and Billingualism. London: Arnold, 228.

Published
2021-06-17