THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE FACULTIES IN THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK DURING EDUCATION

Abstract

Modernization of education and introduction of new state educational standards determine the formation of independent work of students as a leading form of organization of the educational process. In this regard, the problem of organizing independent work and its methodological support becomes especially important.
The purpose of this study is to determine the pedagogical conditions for the organization of independent work of students in a foreign language in non-language faculties. The subject of the study was chosen independent work with a foreign language as a means of language training for students of non-language faculties.
In this work the array of psychological and pedagogical literature was analyzed and the role of independent work as an effective means of professional training of students was determined. Also, the author of this study identified the pedagogical conditions for the organization of independent work in the process of professional training of students and identified the types of effective independent work and their implementation in the process of language training of students.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 24 | Downloads: 25

Author Biography

Olena Tsvietaieva, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей

References

Barsuk, R. (1970). Osnovyi obucheniya inostrannomu yazyiku v usloviyah dvuyazyichiya. M.:Vyissh.shkola, 176.

Bolonskyi protses. Cherkaskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet. Retrieved from URL: https://chdtu.edu.ua/study/bolon

Zimnyaya, I. (1978). Issledovaniya psihologii pamyati. M.: Prosveschenie, 159.

Ivanova, O. V. Case study na zaniattiakh iz anhliiskoi movy yak zasib formuvannia krytychnoho myslennia studentiv. Baza znanyi «Allbest». Retrieved from URL: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/ 00841088_0.html#text

Kobzeva, N. A. (2011). Kommunikativnaya kompetentsiya kak bazisnaya kategoriya sovremennoy teorii i praktiki obucheniya inostrannomu yazyiku. Molodoy uchenyiy: Ezhemesyachnyiy nauchnyiy zhurnal., #3 (26). T.2., 118-121.

Kruchinin, V.A. (2014). Psihologiya i pedagogika vyisshey shkolyi. Nizhegor. gos.arhitektur.-stroit. un-t. N. Novgorod: NNGASU, 195.

Kungurova, M. A. CLIL kak metapredmetnyiy podhod k prepodavaniyu inostrannogo yazyika. ProShkolu.info, obrazovatelnyiy portal. Retrieved from URL: https://proshkolu.ru/user/ MariaKungurova/file/5660728/

Leontiev, A. (1975). Upravlenie usvoeniem inostrannogo yazyika. M.:Izd-vo Moskovskogo universiteta, 127..

Pavlov, I. (1947). Lektsii o rabote bolshih polushariya golovnogo mozga. L.: Izd-vo AN SRSR, 433.

Penfild, V., Roberts L. (1964). Rech i mozgovyie mehanizmyi. M.:Meditsina, 264.

Fedorinova, Z. V. (2010). Ispolzovanie case-study v organizatsii obrazovatelnoy deyatelnosti studentov (na primere prepodavaniya angliyskogo yazyika). Filologicheskie nauki. Voprosyi teorii i praktiki. Tambov: Gramota. # 1 (5), Ch. I., 215-218.

Khodakovska, O. Osoblyvosti metodyky predmetno-movnoho intehrovanoho navchannia. Retrieved from URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/63.pdf

Ball, P. Article: Language, concepts and procedures: Why CLIL does them better! Retrieved from URL:

Ball, P. What is CLIL? Onestopenglish. Teacher resource site. Retrieved from URL: http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-what-is-clil/500453.article

Communicative competence. Wikipedia. The free encyclopedia. Retrieved from URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Communicative_competence

Darn, S. Content and language integrated learning. British Council. TeachingEnglish. Retrieved from URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning

Herreid, C. F. (2007). Start With a Story: The Case Study Method of Teaching College Science. Virginia: AstaPress, 466.

http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-language-concepts-and-procedures-why-clil-does-them-better/500731.article

Published
2021-06-17