ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: НОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

Abstract

З кожним роком цифрові технології все глибше та глибше проникають у життя кожного члена суспільства. Позитивний ефект від їх застосування спричинює безперервне зростання рівня їх використання. Сфера оподаткування не є виключенням, адже вона виступає однією із найскладніших напрямків економічної діяльності держави. Особливо це актуально для платників податків, які систематично стикаються із вимогою подання звітів до контролюючих органів. Відтак, у межах наукової роботи, ми дослідили сутність податкової звітності, визначили елементи, які до неї входять. Проаналізували напрямки використання цифрових технологій під час підготовки та подання податкової звітності шляхом аналізу програм для автоматизації обліку та програмного забезпечення для подання звітів до податкової служби. Визначили позитивні та негативні сторони наявних на вітчизняному ринку продуктів цифровізації. Розглянули особливості та переваги використання Електронного кабінету платника податків. Встановили, які новації очікуються у сфері електронної подачі податкової звітності та окреслили подальші перспективи їх впровадження.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 27 | Downloads: 11

Author Biographies

Ольга Ромашко, Державний торговельно-економічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

Алла Шаповалова, Державний торговельно-економічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

References

Владіміров В. (2021). Як підприємцю подати звіт в податкову онлайн через кабінет платника податків. Кагарлик.city. Вилучено з https://kagarlyk.city/articles/138706/yak-pidpriyemcyu-podati-zvit-v-podatkovu-onlajn-cherez-kabinet-platnika-podatkiv.

Лега О. &Черненко К. (2020). Звітність у системі податкових розрахунків. Причорноморські економічні студії, (59-2), 154-158.

Волот І. & Єрмоленко Б. (2019). Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (с. 194-195). 18 квітня, 2019, Харків, Україна: ХДУХТ.

Електронна звітність. Державна податкова служба України. (2021). Вилучено з https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/.

Як здати звіт в податкову в електронному вигляді в Україні. (2021). Актив Софт. Вилучено з https://aktiv.ua/ua/materials/articles/kak-sdat-otchet-v-nalogovuyu.

Податкова звітність ФОП онлайн. (2021). ERPFoss. Вилучено зhttps://erp.foss.ua/podatkova-zvitnist-fop-onlajn-za-dopomogoyu-programi/.

Податковий кодекс України. №2755-УІ. (2010). Вилучено зhttp://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2755-17.

Йолтуховська О.Ю. (2018). Змістовний аспект поняття «податкова звітність». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (с. 309-311). 18-19 квітня, 2018, Ужгород, Україна: ДВН «Ужгородський національний університет».

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України (Наказ Державної податкової служби України). №516. (2012). Вилучено з http://profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/gna/3161-516.html.

Букало Н.А. (2016). Складання та подання податкової звітності підприємств з податку на прибуток. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, (4-46), 192-195.

Карпенко Н.Г. (2016). Основні вимоги формування податкової звітності бюджетними установами. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1-2), 55-57.

Лега О.В. (2013). Податкова звітність: еволюція визначення. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», (3-41), 300-303.

Подання звітності в Е-вигляді: запитання-відповіді. (2021). Вилучено з http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100028693-podannya-zvitnosti-v-e-viglyadi-zapitannya-vidpovidi.

Он-лайн податкова звітність. (2020). Вилучено з https://sme.gov.ua/onlajn-podatkova-zvitnist/.

Як подати звіт в податкову в електронному вигляді в 2021 році в Україні. (2021). Вилучено з https://aktiv.ua/ua/materials/articles/kak-sdat-otchet-v-nalogovuyu.

Про переваги «електронного кабінету» та звітності онлайн. (2021). Вилучено зhttps://shostka-rada.gov.ua/pro-perevagy-elektronnogo-kabinetu-ta-zvitnosti-onlajn/.

За час дії карантину кількість поданих податкових звітів в електронному вигляді зросла до 87%. (2020). Вилучено з https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/417796.html.

Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко. (2021). Вилучено з https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/475969.html.

Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів(Постанова Кабінету міністрів України). №193. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2020-п#Text.

Русанова Г. (2022). Увага! З 5 березня для е-підпису треба використовувати тільки токени. Дебет-Кредит. Вилучено з https://news.dtkt.ua/accounting/automation/75007.

Published
2022-03-30