РІШЕННЯ БАГАТОМІРНИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЕПАРАБЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

  • Вячеслав Третяк Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0003-2599-8834
  • Олексій Коломійцев Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-8228-8404

Abstract

В роботі проведено дослідження методів оптимального синтезу багатофункціональних інформаційно-вимірювальних систем (БІВС) та сформовані загальні вимоги до єдиного методу оптимізації. Установлено, що методом оптимального синтезу сучасних БІВС може бути сепарабельне програмування, яке дозволяє вирішити питання багатомірності задач. Метод дозволяє отримані результати різних часток задач оптимального синтезу БІВС «зшивати» в єдине ціле. При цьому, вирішуються наступні задачі: багатомірності оптимізації технічних параметрів БІВС, зходимості отриманих результатів оптимізації, побудови кривих обміну тощо. Розглянуто переваги методу сепарабельного програмування перед існуючими методами оптимізації БІВС. Встановлено, що запропонований метод можливо застосовувати для рішення будь-якої задачі оптимального синтезу (оптимізації) багатофункціональних і однофункціональних сучасних ІВС, у тому числі, окремо, – інформаційного і вимірювальних каналів системи.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 159 | Downloads: 175

Author Biographies

Вячеслав Третяк, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил

Олексій Коломійцев, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

References

Wolfe, Ph. (1959). The simplex method for quadrate programming. Econometrica, 3(28), 600-606.

Алешин, Г.В., Панченко, С.В.  Приходько, С.І. (2018) Оптимізація цифрових систем передачі. Харків.

Коломійцев, О.В. (2013). Лазерна інформаційно-вимірювальна система, побудована на нових принципах роботи з літальними апаратами. Системи обробки інформації: Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії (Т. 2), 3(110), 192.

Aloshin, G.V., Kolomiitsev, O.V., Tkachev, A.M.  Posohov, V.V. (2019). Separable programming method for solving multi-dimensional problems of optimizing the parameters of laser information measurement systems. Сучасні інформаційні системи (Т. 3), (1), 23-28.

Aloshin, G.V., Kolomiitsev, O.V., Tkachev, A.M., Klivets, S.І.  Posohov, V.V. (2019). Metod of optimization of radioelectronic measurers. Сучасні інформаційні системи (Т. 3), (3), 113-119.

Published
2020-04-25