АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ҐРУНТОВИХ НАСОСІВ

  • Сергій Каракаш Криворізький національний університет

Abstract

У системі безперервного виробництва, у якому насосам відведена значна роль у підтримці технологічного процесу, надійності й довговічності цього виду встаткування варто приділяти велику увагу. Надійність насоса, як властивість виконувати задані функції, зберігаючи в певних межах експлуатаційні режими протягом необхідного проміжку часу, обумовлюється безвідмовністю, ремонтопридатністю й довговічністю всіх деталей. На надійність насосів, що транспортують високоабразивні суміші, впливає: стан робочих коліс, бронедисків, чепцевих ущільнень і ущільнень деталей з боку підведення потоку в робочі колеса; порушення герметизації в ущільнюючих з’єднаннях; ослаблення кріплень робочих коліс, вібрації роторів насосів і вихід з ладу підшипникових вузлів. В ході досліджень були розглянуті фактори прояву абразивного зношення ґрунтонасосів. А також методи, що підвищують надійність і довговічність швидкозношуваних деталей. Тому було встановлено, що для кращої надійності та довговічності, необхідно:

  • використання для зносостійких матеріалів - хромистих чавуну, сталей, гуми й мінералополімерних покриттів нерухомих деталей, а також нових сплавів - норихард і норидур;
  • зниження швидкостей руху абразивної суміші в робочому колесі шляхом зменшення частоти обертання вала насоса в припустимих межах;
  • модернізація конструкції відводу на виході з робочого колеса убік розширення перетину відводу, що дає можливість одержати плавний перехід від бічної стінки перетину відводу до його циліндричної частини. Проведені заходи дають можливість підвищити довговічність ґрунтових насосів на 36%.

Downloads

Download data is not yet available.

| Views: 19 | Downloads: 4

Author Biography

Сергій Каракаш, Криворізький національний університет

асистент кафедри технології машинобудування

References

Малюшенко, В. В. & Михайлов, А.К. (1981). Энергетические насосы: справочное пособие. Москва: Энерго-издат.

Животовский, Л. С. & Смойловская, Л. А. (1986). Техническая механика гидросмесей и грунтовые насосы. Москва: Машиностроение.

Карелин, В. Я. & Минаев, А.В. (1986). Насосы и насосные станции. Москва: Стройиздат.

Лобачев, П.В. (1990) Насосы и насосные станции. Москва: Стройиздат

Хрущев, М.М. & Бабичев, М.А. (1970). Абразивное изнашивание. Москва: Наука

Кропивный, В.Н., Кулешков, Ю.В. & Русских, В.В. (2003). Влияние износа деталей шестеренного насоса на его работоспособность. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Кіровоград: КДТУ.

Рыбкин, К.А. & Усов, Л.А. (1960). Шестеренные насосы для металлорежущих станков. Москва: Машгиз.

Published
2020-10-09