Current Issue

Іншомовна комунікація: інноваційні та традиційні підходи

У колективній монографії вміщено сучасні та традиційні аспекти вивчення перекладознавства, проблем міжкультурної комунікації, семантики та поетики літературного твору, а також методики викладання мов.
Видання призначене для науковців, докторантів, аспірантів, студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти.

Reviewers: 
Бобух Н.М. - доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Попова І.С. - доктор філологічних наук, професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Authors of the monograph:
Олена Гурко
Олена Бесараб
Оксана Бовкунова
Вероніка Гайдар
Олена Пономаренко
Тетяна Ворова
Наталія Каліберда
Тетяна Прищепа
Світлана Рябовол
Наталія Стирнік
Ольга Алісеєнко
Олена Знанецька
Олена Осадча
Олена Цвєтаєва

═══════════════════════════════════════════
Publisher: Primedia eLaunch LLC | ISBN: 978-1-63944-399-4
═══════════════════════════════════════════

Published: 2021-06-17
View All Issues