Editor in Chief: Голденблат М.А.
Scientific Editor: Козятко І.В.
Сompilers: Казьміна Н.П. & Бондаренко І.В.

Authors of the monograph:
Аксьонова І.В. - кандидат економічних наук
Антоненко В.М. - кандидат економічних наук
Баженова О. - доктор економічних наук
Бутенко О.П. - кандидат економічних наук
Дериховська В.І. - кандидат економічних наук
Жук І.І. - кандидат економічних наук
Маринчак Є.С. - кандидат юридичних наук
Сілантьєва В.Ю.
Cтеблюк Н.Ф. - кандидат економічних наук
Чорнодід І. - доктор економічних наук
Шепель Т.В. - кандидат економічних наук

══════════════════════════════════════════════════
Publisher: Європейська наукова платформа | ISBN: 978-617-7171-77-4
══════════════════════════════════════════════════

Published: 2020-04-25

Full Issue