СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ КАПІТАЛУ

Як цитувати

Васильченко , О. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ КАПІТАЛУ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11111

Посилання

Семенов А. А. Класифікація форм і періодизація міжнародного руху капіталу // Торгівля і ринок України. – Донецьк, 2004. – Вип. 16, т. 3. – С.251-259.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.ukrstat.gov.ua/

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Прогнозування методом екстраполяції тренду : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

Кореляційний аналіз : критерій кореляції Пірсона [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cutt.ly/GeXOLc2

Іващенко М.В. Економічні наслідки “відкату” як форми рентоорієнтованої поведінки / М.В. Іващенко, І.В. Шкодіна, І. В. Карпова // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – C. 15-20

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua. – Станом на 01.03.2018. – Назва з екрана.

Оніщенко І. О. Інвестиційна привабливості України: проблеми та шляхи їх вирішення / Электронный научный журнал . – 2016. – № 3 (8)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | |