ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МОВ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР

Як цитувати

Занкевич , Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МОВ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11119

Посилання

Про застосування в усіх установах української мови нарівні з великоросійською: Декрет Всеукраїнського цивільного виконавчого комітет. (1920). Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Харків, 1920.Ч. 1. С. 5.

Про запровадження української мови в школах і радянських установах: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.(1920). Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920): збірник документів і матеріалів. Київ, 1957. 1080 с.

Цілі і завдання українізації: Постанова пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України.(1922). Культурне будівництво в Українській РСР. Київ,1959. Т. 1. 880 с.

Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвитку української мови: Постанова Всеукраїнського цивільного виконавчого комітету та Ради Народних Комісарів УСРР. (1923). Вісті ВУЦВК. 1923. ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 2225. Арк. 147.

Про заходи термінового переведення повної українізації радянського апарату: Постанова Всеукраїнського цивільного виконавчого комітету та Ради Народних Комісарів УСРР. (1925). Збірник Узаконень УСРР. 1925. № 1. Ч. 26. Арт. 202.

Про зміну в українській науковій термінології, граматиці та правопису: Постанова Політбюро ЦК КП(б)У. (1933). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009919 (дата звернення: 17.03.2021).

Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України: Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та ЦК КП(б)У. (1938). Оп. 1. Спр. 548. Арк. 77. ЦДАГОУ.

Про реорганізацію національних шкіл в Україні: Постанова ЦК КП(б)У. (1938). Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посібник / за ред. В.Д. Гончаренка. 3-тє вид., перероб. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 800 с.

Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР: Закон Верховної Ради УРСР. (1959). Радянська Україна, 92 (11441), 2-3. Оп. 6. Ф. 1. Спр. 3026. Арк. 116. ЦДАГО України.

Конституція (Основний Закон) України. № 888-IX. (1978). Відомості Верховної Ради УРСР, 18.

Рябченко Т.О. & Мурач Д. В. (2020) Розвиток інституту державної мови в Україні в 1914-1991 роках. Юридичний науковий електронний журнал, (2), 50-53.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |