ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Як цитувати

Клечановський , І., & Одерій , О. (2021). ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11121

Посилання

Бишевець О.В. Використання спеціальних знань у доказуванні кримінальних проваджень. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 187 – 193. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2015_Bushevec.pdf (дата звернення 27.03.2021).

Вуйма А.Г. Поняття, сутність та форми спеціальних знань, що використовуються під час розслідування вбивств. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. № 1 (89). С. 54 – 62. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/906 (дата звернення 27.03.2021).

Кузьмічов В.С., Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті: Монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008. 168 с.

Лазебний А. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти громадського порядку. Jurnalul juridic national: teorie si practica. Республіка Молдова. 2015.

№ 4 (14). – С. 131–134. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1757/1/1626_IR.pdf (дата звернення 25.03.2021).

Пілюков Ю. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 4 (20). С. 240 – 245. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38408/1/.pdf (дата звернення 25.03.2021).

Рівчаченко О.А. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним використанням обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 74 – 85. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_4_8 (дата звернення 26.03.2021).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | |