МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Як цитувати

Харчишин , В., Бітюцький , В., Онищенко , Л., Тимошок , Н., & Демченко , О. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11124

Посилання

Tsekhmistrenko, S. I., Bityutskyy, V. S., Tsekhmistrenko, О. S., Melnichenko, О. М., Kharchyshyn, V. M., Tymoshok, N. O., ... &Demchenko, A. A. (2020). Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 232-239. doi: 10.15421/2020_89

Bityutskii, V., Tsekhmistrenko, S., Tsekhmistrenko, O., Tymoshok, N., &Spivak, M. (2020). Regulation of redox processes in biological systems with the participation of the Keap1/Nrf2/ARE signaling pathway, biogenic selenium nanoparticles as Nrf2 activators. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020, 11(4), 483–493. doi: 10.15421/022074

Цехмістренко, О. С., Бітюцький, В. С., Цехмістренко, С. І., Мельниченко, О. М., Тимошок, Н. О., &Співак, М. Я. (2019). Використання наночастинок металів та неметалів у птахівництві. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2’2019. С.113-130. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-113-130

Tsekhmistrenko, O. S., Bityutskyy, V. S., Tsekhmistrenko, S. I., Kharchishin, V. M., Melnichenko, O. M., Rozputnyy, O. I., ... &Onyshchenko, L. S. (2020). Nanotechnologies and environment: A review of pros and cons. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(3), 162-172. doi: 10.15421/2020_149

Спосіб підвищення продуктивності, конверсії корму та збереження перепелів: патент на корисну модель № 132654, МПК (2019.01) / В.С. Бітюцький, В.М. Харчишин, О.М. Мельниченко та ін..- заявл. 11.07.2018, опубл. 11.03.2019; бюл.№5 .- 2 с. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2095

Спосіб ефективного застосування нових форм селену у перепелівництві: патент на корисну модель № 135635, МПК (2019.01) / Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Мельниченко О.М. та ін. – заявл. 04.02.2019; опублік. 10.07.2019, бюл. № 13 .- 2 с. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4602

Спосіб корекції ліпідного обміну у перепелів за участю наноматеріалів: патент на корисну модель № 137453, МПК (2019.01) / Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Мельниченко О.М. та ін. – заявл. 22.03.2019; опублік. 25.10.2019; бюл. №20 .- 4 с. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3258

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | |