ЯВИЩЕ ДЕТЕРМІНАЛІЗАЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «УКРАЇНА МОЛОДА» (2019–2021 РР.)

Як цитувати

Ґоца , Е. (2021). ЯВИЩЕ ДЕТЕРМІНАЛІЗАЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «УКРАЇНА МОЛОДА» (2019–2021 РР.). Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11136

Анотація

The phenomenon of determinism in view of the expansion of the semantics of the lexical unit in the language of the Ukrainian newspaper Ukraina Moloda in 2019–2021 is analyzed in the article. The names of different branches are determined: medicine, military affairs, sports, art, jurisprudence, technology, etc.

Посилання

Бибик, С.П. & Сюта, Г.М. (2006). Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання. Харків: Фоліо.

Василенко, Д. (2007). Детермінологізація англійських військових термінів ХХ – початку ХХІ століття (діахронічний аспект). Мандрівець, 2, 68-71.

Непийвода, Н. (1983). Детерминологизация как результат взаимодействия общелитературной и терминологической лексики. Автореф. дисс… канд. филол. наук: 10.02.01. Київ.

Словник іншомовних слів (1985) / за ред. О. С. Мельничука. Київ: Наукова думка.

Морозов, С.М. & Шкарапута, Л.М. (2000). Словник іншомовних слів. Київ: Наукова думка.

Терехова, В.С. (1982). Специальная лексика в языке газеты. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 1 | |