НОМЕНКЛАТУРНИЙ ЗНАК: ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНОЗНАВЦІВ

Як цитувати

Нікуліна , Н. (2021). НОМЕНКЛАТУРНИЙ ЗНАК: ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНОЗНАВЦІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11137

Посилання

Дзюба М.М. Диференціація епонімічних термінів і номенів // Вісник НУ«Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 15-18

Дудник О.М. Термінорозмежування понять номен – онім. Науковий номен та загальновживаний художній // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 50. – С. 52-55

Курушина М.А. Визначення понять «комерційна», «технічна» й «наукова» номенклатура у дослідженнях із термінознавства. URL: http://keui.files.wordpress. com/2013/12/40_kurushina.pdf.

Михайлова Т.В. Номени у науково-технічній сфері // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. VІІ. – С. 82-86

Нахапетова О. В. Співвідношення понять «термін», «номен», «номенклатура» у назвах спорідненості і свояцтва // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк: 2014. – Вип.1-2, Сер. Б: Гуманітарні науки. – С. 171-177

Нікуліна Н.В. Відонімні моделі автомобільних номенів (на матеріалі назв японських марок, моделей і модифікацій автотранспортних засобів) // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2017. – Випуск 4. – С.167-173

Нікуліна Н.В. Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2018. – № 890. – С. 62-66

Нікуліна Н.В. Репрезентація номена у транспортному дискурсі // Studia ukrainica Posnaniensia. – Poznań, 2015. – Zeszyt III. – С. 173-180

Павлова О.І. Терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики) // Вісник «Проблеми української термінології». – Львів, 2008. – № 620. – С. 49–54

Романова О.О. Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен // Термінологічний вісник: Зб. наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – №1. – С. 55-62.

Туровська Л.В. Терміни та номени в науково-технічній сфері // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. VІ. – С. 225-229.

Халіновська Л.А. Кореляція понять термін і номен в українській науково-технічній термінології // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 733. – С. 57-59.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |