ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА АЛЮЗІЯ ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ

Як цитувати

Тао , Ж., & Ніколаї , Г. (2021). ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА АЛЮЗІЯ ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11143

Посилання

Зязюн, І. А. (2001). Наука і мистецтво педагогічної дії. Професійна освіта: педагогіка і психології, 3, 368.

Кондрацька, Л. A. (2019) Перспективи перформативної художньої дидактики у метамодерністичному середовищі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 27, 10-16.

Папуча, В. М. (2010). Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичного виховання у процесі фахової підготовки (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). Запоріжжя, 8.

Рамо, Дж. К. (2017) Седьмое чувство. Как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху. Київ: Форс.

Тао Жуй (2018). Теоретико-методологічні основи формування педагогічної майстерності студентів-вокалістів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, № 10 (84),190-199.

Тао Жуй (2018). Формування виконавсько-педагогічної майстерності майбутнього викладача вокалу. Актуальні питання мистецької освіти та виховання : науковий журнал, вип. 2 (12). Суми: ФОП Цьома С.П., 158-167.

Griffin, P. (2014) Assessing and Teaching 21-st Century Skills: Collaborative Problem Solving as a Case Study Research Book Chapters. Cambridge University Press, 27.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 7 | |