СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ

Як цитувати

Радзієвська , І. (2021). СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11146

Посилання

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku (2013). Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 344/2013. 25.06.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text.

Законодавство України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/zak.

Гончаренко Семен. (1997). Український педаго¬гічний словник. Київ: Либідь. С. 376.

Законодавство України. Офіційний вебпортал парламенту України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Cалов В.О., Письменкова Т.О. (2011). Засоби діагностики як складова стандартів вищої освіти. Науковий вісник НГУ. №3. С. 132.

Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555.

Вступне слово до проекту Тьюнінг – гармонізація освітніх структур в Європі URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf

Порядок розгляду проектів стандартів вищої освіти та їх затвердження: схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 210 22.11.2016 № 9) URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/metod_rek/1003201711.pdf.

Хомишин І. (2017). Сучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. Львів : Видавництво Львівської політехніки. № 876. С. 205–210.

Поляченко Ю.В., Передерій В.Г., Волосовець О.П та інш. (2003). Медична освіта у світі і в Україні : навчальне видання. Київ : Видавництво «Книга плюс». С. 383.

Ельбрехт О.М. (2013) Стандартизація вищої освіти як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. С. 38-42.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |