ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ

Як цитувати

Ваврик , Р. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11838

Посилання

Терлецький М. М. (2015) Фортепіано і його роль у процесі розвитку диригента духового оркестру. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб. наук. праць. Вип. 7. Рівне: Волинські обереги, 53–59.

Роботова А. С., Леонтьева Т. В., Шапошникова И. Г. & Хоменко И. А. (2000) Профессиональное становление педагога. Введение в педагогическую деятельность. Москва: Издат. центр «Академия», 163–194.

Якимович Т. (2020) Діагностика й оцінювання під час професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології, Матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. Львів, 86–90.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 13 | |