ПОЗИЦІЮВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

Як цитувати

Яловега , Н. (2021). ПОЗИЦІЮВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12398

Посилання

Гусєва О. В. Брендинг / О. В. Гусєва ‒ HTML версія [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.management.com.ua/marketing/mark028.html

Мороз О. В. Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності виробництва органічної продукції в Україні / О. В. Мороз, В. М. Андрушенко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – №2. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3772

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 7 | |