ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ РИСИ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Як цитувати

Стрельбицька , С., & Заболотний , Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ РИСИ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12423

Посилання

Долгова В. И. (2014) Эмпатия М. : Изд-во «Перо».

Гончарова Н. О. (2010) Основи професійної орієнтації. К. : Видавничий Дім «Слово».

Журавльова Л. П. (2007) Психологія емпатії. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Загородская М. А. (2019) Значимость феномена эмпатии в современном обществе. Молодой ученый. Казань. (12).

Лазоренко Т. Н. (2017) Проявление эмпатии у студентов-психологов как важной составляющей их будущей профессии. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. (56).

Орищенко О. А. (2015) Психологический портрет личности с высоким уровнем эмпатии. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. (28).

Пономарева М. А. (2006) Эмпатия: теория, диагностика, развитие. Минск : Бестпринт.

Роджерс, К. Р. (2002) Эмпатия Психология мотивации и эмоций. М. : ЧеРо.

Hepper E. G. (2014) Moving Narcissus. Can Narcissists Be Empathic? Personality and Social Psychology Bulletin. (40/9).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 5 | |