РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОКСОМ

Як цитувати

Базилевич , Н., & Юрченко , І. (2021). РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОКСОМ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12433

Анотація

У статті експериментально обґрунтована методика розвитку швидкісно-силових здібностей учнів старшої школи, що спеціалізуються у  боксі. Визначені основні методи та засоби, що застосовуються боксерами-старшокласниками в процесі розвитку швидкісно-силових здібностей.

 

Посилання

Базилевич Н.О. & Тонконог О.С. (2020). Організаційно-методичні аспекти застосування засобів легкої атлетики в процесі загальної фізичної підготовки студентів-боксерів. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : зб. мат. IV Міжнар. наук.¬практ. конф. Луцьк, С.422-425.

Вихор В. (2011). Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу. Педагогічні технології навчання фізичної культури. К.: Освіта. С. 67-74.

Волков Л.В. (2016). Теорія и методика дитячого та юнацького спорту. К.: Освіта України. 464 с.

Лахно С.В. & Шинкарьов С.І. (2013). Методика розвитку швидкісно- силових здібностей у боксі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 2 (251). Ч.ІІ. С. 155-160.

Нікітенко С.А. (2001). Оптимізація швидкісно-силових компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапах багаторічної підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01. Львів. держ. ін-т фіз. культури. Л. 20 с

Юрченко І.В. (2018). Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді Молодий вчений № 2 (54). Херсон. С. 466-469.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |