СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ТРЕНУВАННЯ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СПРИНТЕРІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Як цитувати

Дух , Т., & Савчин , С. (2021). СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ТРЕНУВАННЯ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СПРИНТЕРІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12434

Посилання

Абдураман А., Непша О. (2018). Особливості проведення навчально-тренувального процесу легкоатлетів-спринтерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зб. матер. XVIІI міжн. науково-практ. конф., 14 грудня 2018. Фізична культура, спорт та здоров’я. С. 40-42 Вилучено з http://journals.uran.ua/ksapc_conference

Бобровник В. І., Совенко С. П., Колот А. В. (2019) Легка атлетика: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. К. Логос, 192 с.

Бурла А.О., Скачедуб Н.М., Гончаренко О.М., Лисенко О.В. (2017). Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Вип. 147(2). С. 157-161. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2017_147%282%29__40

Дух Т., Лемешко В., Свищ Я., Павлось О. (2017) Ефективність реалізації швидкості бігу спринтерів на стометровій дистанції. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя, №1. С. 233 – 239.

Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики (2016). Монографія / авт. кол.: Воронін Д.М. та ін.; за заг. ред В. Конестяпіна та Я. Свища. Львів, ЛДУФК, 220 с.

Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. К.: Олімпійська література, 1995. 320 с.

Суворова Т.І., Мороз М.С., Сахарук Є.Г. (2012) Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць СНУ ім. Лесі Українки № 4 (20), С. 451-454.

Трач В.М., Сибіль М.Г., Гложик І.З. (2018) Біохімічна характеристика рухових якостей спортсмена: лекція з навчальної дисципліни „Біохімічні основи спорту” для студентів III курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Львів, 12 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 8 | |