MILITARY EQUIPMENT USED IN ASTRONOMICAL RESEARCH

Як цитувати

Kazantseva , L., & Salatа S. (2021). MILITARY EQUIPMENT USED IN ASTRONOMICAL RESEARCH. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12436

Посилання

Kazantseva L. V. & Salata S. A. (2020) Viiskove ustatkuvannia, yake vykorystovuvalos u naukovykh doslidzhenniakh. Kinofototeodolit [Military equipment used in research. Phototheodolite]. Voienno-istorychnyi visnyk: Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. K.: NUOU. Vyp. 4 (38), s. 254–272. [in Ukrainian].

Putyatin V. G. & Dodonov V. A. (2017) Ob odnoy zadache vyisokotochnyih traektornyih izmereniy opticheskimi sredstvami [On one problem of high-precision trajectory measurements by optical means]. Reiestratsiia, zberihannia i obrobka danykh. T. 19. № 2, s. 36–54. Bibliohr.: 15 nazv. – ros. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131676 [in Russian].

Martyinov V. A. & Lavrenteva L. V. & Maslova O. V. (2020) Pasportizatsiya izmeritelnyih sredstv poligonnogo izmeritelnogo kompleksa [Certification of measuring instruments of a polygon measuring complex]. Izvestiya TulGU. Tehnicheskie nauki. Vyip. 10, s. 137–142. [in Russian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 1 | |