ДИРЕКТОРІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УНР У ПЕРШІ МІСЯЦІ СВОЄЇ РОБОТИ (ЛИСТОПАД 1918 Р. – СІЧЕНЬ 1919 Р.)

Як цитувати

Кушко , І. (2021). ДИРЕКТОРІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УНР У ПЕРШІ МІСЯЦІ СВОЄЇ РОБОТИ (ЛИСТОПАД 1918 Р. – СІЧЕНЬ 1919 Р.). Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12816

Анотація

Відновлення української державності доби Директорії Української народної республіки, яка прийшла до влади шляхом всенародного повстання, і яка хотіла відновити демократичні цінності розбудови української держави доби Центральної Ради. Директорія створювалася, як революційний орган, що мав існувати тимчасово і передати свої повноваження органу представницької влади, але внутрішні суперечки політичних лідерів, щодо формування державної політики у суспільних сферах життя країни. Призвело до того, що державний орган перетворився на авторитарний з гуманістичними ідеалами.

Посилання

Бойко О.Д. (2009) Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. Український історичний журнал. 6, 35–47

Верстюк В. (відп. ред.) (2006) Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали (в 2 т., Т.1). Київ: Видавництво імені Олени Теліги.

Винниченко, В. (1920) Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]. Київ: Відень, Ч.ІІІ.

Відозва Директорії Української Народньої Республіки. Вилучено з: URL:http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1918(11)15.vidozva_unr.php.

Гай-Нижник П. (2020) Утворення Директорії УНР та формування її військових підрозділів під час антигетьманського заколоту (листопад–грудень 1918 р.). Гілея. 156 (5), 12–33.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області.

Декларація Української Директорії, що зробила Директорія. Вилучено з:URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0010300-18.

Дзейко Ж.О. (2013) Відображення національного досвіду застосування законодавчої техніки в Українській народній республіці, Українській державі та Західноукраїнській народній республіці. Право і громадянське суспільство. 1, 4–48.

Закон про склад Директорії Української Народної Республіки. Закон Української Народної Республіки від 07.05.1919 р. (1919) Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. 22, Ч.282, 153.

Засідання Національного Союзу (1918) Нова Рада. 17 грудня, 2.

Копиленко О.Л., & Копиленко М.Л. (1997) Держава і право України. 1917 – 1920: Навчальний посібник. Київ: Либідь.

Кульчицький С.В. (відп. ред.) (2001) Уряди України XX ст.: науково-документальне видання. Київ: Наукова думка.

Кульчицький С.В. (відп. ред.) (2009) Нариси історії державної служби в Україні. Головне управління державної служби України, Інститут історії НАН України. Київ, Ніка Центр, 2009.

Лепісевич П.М. (2012) Правовий статус центральних органів державної влади в «Другій УНР» доби Директорії. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2(1), 14–19.

Панасюк Р.П. (2012) Створення та діяльність Українського національного союзу (1918 – 1919 рр.) ( автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – Історія України) Київ.

Присяжнюк А.Й. (2002) Конституційне будівництво в Українській народній республіці доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.) ( автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень) Харків

Про форму влади на Україні. Постанова Трудового Конгресу України від 28.01.1919 р. (1919) Вістник Української Народної Республіки. 10 лютого. Ч.5, 4.

Універсал Симона Петлюри. Вилучено з: https://constituanta.blogspot.com/2012/10/1918_13.html

Христюк П. (1969) Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр (в 4 т., Т.4). Нью-Йорк.

Шаповал М.Ю. (1928) Занепад У.Н.Р. – Прага: «Вільна спілка».

Шаповал, М. (1958) Гетьманщина і Директорія. Нью-Йорк: Видала Українська Громада ім., М. Шаповала.

Яневський, Д. Б. (2003) Політичні системи України 1917 – 1920 років: спроби творення і причини поразки. Київ: Дух і літера.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 129 | |