БОРЖНИК ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Як цитувати

Дутка , В. (2021). БОРЖНИК ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12827

Посилання

Бутирський, А. А. (2006). Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника. Вісник господарського судочинства, (3), 190-196.

Левшина, Я. (2020). Суб’єкти відповідальності у процедурі банкрутства. Visegrad Journal on Human Rigthts, (1, Ч. 1), 173-177.

Бутирська, І. (2018). Відповідальність осіб, що контролюють боржника, у справі про банкрутство. Право України, (6), 98-110.

Маліневський, О. М. (2019). Зловживання правом на порушення провадження у справі про банкрутство та заходи протидії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми процедур банкрутства в Україні та міжнародний досвід врегулювання неплатоспроможності», 18 жовтня 2019 року / [відп. ред.: А. В’язовченко, Р. Ю. Ханик-Посполітак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т правн. наук, Нац. проф. спілка арбітражних керуючих України [та ін.]. Київ : [б. в.], 78-83.

Левшина, Я. О. (2019). Солідарна відповідальність у процедурі банкрутства. Судова апеляція, (4), 80-87.

Поляков, Р. Б. (2021). Порівняльно-правові аспекти регулювання процедури банкрутства в Німеччині та Україні: монографія. Чернівці: Технодрук.

Бутирський, А. А. (2008) Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства: монографія. Чернівці: Книги – ХХІ.

Поляков, Б. М. (2014). Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ в редакції Закону України від 22 грудня 2011 р. № 4212-VI. Санація та банкрутство, (3-4), 72-80.

Бутирська, І. А. (2012). Судовий прецедент як складова принципу «живого права». Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: наук. Доповіді та повідомлення. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, (6), 149-150.

Бутирський, А. А. (2019). Проблемні питання реалізації майна банкрута у ліквідаційній процедурі. Економіка та право, (2), 78-83.

Жуков, С. В. (2021). Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства: наук.-практ. посіб. Київ: Алерта.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 48 | |