ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Як цитувати

Палій , Н., & Оніщенко , Н. (2021). ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12828

Посилання

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок – Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207;

Європейська конвенція з прав людини – Вилучено з: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf;

Загальна декларація прав людини – Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права – Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042;

Міжнародний пакт про громадські та культурні права – Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043;

Пекінська декларація, прийнята на 16-му пленарному засіданні 15 вересня 1995 - Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 - Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр .

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV - Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%202866-15#Text

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII - Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 9 | |