НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Як цитувати

Острожинський , В., & Нестеренко , О. (2021). НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13064

Посилання

Дольнікова Л.В. Дидактичні умови реалізації інтегративного підходу в процесі формування змісту фундаментальних і фахових дисциплін. Молодий вчений. 2016. № 4(31). С. 519–523. 522 с.

Желавський О.Б. Формування математичних понять у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах кредитно модульної системи навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Криворізьк. держ. пед. ун-т. Кривий Ріг, 2008. 20 с.

Каверіна О.Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 48 с.

Прокопенко Н.А. Цілі та зміст навчання векторної алгебри у системі інженерної освіти. Дидактика математики: проблеми і дослідження. 2009. Вип. 32. С. 95–100.

Alpers В., Demlova М., Gustafsson Т. A. Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education / European Society for Engineering Education (SEFI). Brussels, 2013. 83 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 5 | |