GROUNDS OF METHODICAL APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF INVESTMENT&INNOVATION ACTIVITY IN ENVIRONMENTALLY SAFE LAND USE

Як цитувати

Andryeyeva , N., & Tiutiunnyk , H. (2021). GROUNDS OF METHODICAL APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF INVESTMENT&INNOVATION ACTIVITY IN ENVIRONMENTALLY SAFE LAND USE. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13506

Посилання

Стратегування інноваційного розвитку регіонів України на засадах глокалізації: монографія / [О.А. Єрмакова та ін.]; за наук. ред. Єрмакової О.А.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-еколог. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2019. 387 с.

Тютюнник Г.О. Концентрація екологічно безпечних сільськогосподарських земель: економіко-організаційне забезпечення : монографія / Г.О. Тютюнник, Л.Є. Купінець; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. 266 с.

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932. Офіційний вісник України від 27.11.2015. 2015 р., № 92, стор. 111, стаття 3131, код акта 79471/2015

Ortega A.R., McCann, P., Perianez-Forte, I., Cervantes, M., Larosse, J., & Sanchez, L. (2013). Innovation-driven growth in regions: the role of smart specialisation. (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers; Vol. 12. Paris: OECD/ODCE.

Bakhshi, H. and Mateos-Garcia, J. (2016) New Data for Innovation Policy. Paper presented at the OECD Blue Sky Conference 2016, Ghent, Belgium

Delaney, K. and Osborne, L. (2013) Public sector horizon scanning-stocktake of the Australasian joint agencies scanning network. Journal of Futures Studies, 17(4), 55-70.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України від 08.10.1991. 1991 р. № 41. стаття 546.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | |