СТЕЙКХОЛДЕРИ-МАЙБУТНІ СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Як цитувати

Бибик , Д. (2021). СТЕЙКХОЛДЕРИ-МАЙБУТНІ СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13512

Посилання

Бибик, Д. Д. & Савельчук, І. Б. Соціальне лідерство як підґрунтя для розвитку партнерської взаємодії в освітньому середовищі університету. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 25, 2018, с.119-125.

Корнещук В. В. Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти / В. В. Корнещук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2020. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2020_1_24.

Лагута Я. М. Стейкхолдерський підхід в корпоративній соціальній відповідальності компанії / Я. М. Лагута // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 25(1). - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_25(1)__29.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021‒ 2025 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#n11

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 4 | |