ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ У ІНКЛЮЗИВНОМУ ТУРИЗМІ

Як цитувати

Мозолев , О. (2021). ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ У ІНКЛЮЗИВНОМУ ТУРИЗМІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13513

Посилання

Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Конвенція про права осіб з інвалідністю. ООН; Конвенція від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Стесенко З.Д., Мозолев О.М. Інклюзивний туризм: сутність та специфіка його організації. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту: матеріали ІV всеукр. наук-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2021 р.: ХГПА, 2021. С.144–149. URL: http://212.111.198.18:88/jspui/handle/123456789/431

Науменко, Л.Ю., Лепський, В.В., Макаренко, С.В., Борисова, І.С., Cемененко, О.В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи, 2015. № 2. С. 23-26.

Мозолев О.М. Організація молодіжного спортивно-оздоровчого туризму: Навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во: ХГПА, 2020. 155 с. http://212.111.198.18:88/jspui/handle/123456789/470

Рекомендации по доступному туризму на основании резолюции A/RES/637(XX) Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в августе 2013 г. URL: http://www.disright.org/sites/default/files/source/12.12.2016/yunvto_rekomendacii_po_dostupnomu_turizmu.pdf

Мозолев О.М., Хмара М.А. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі України в умовах пандемії COVID-19. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19-21, 2021, Berlin, Germany. 1086–1090. DOI: 10/46299/ISG.2021.I.I

Хрущ Ю.М., Іванова В.М., Медведський Р.С. Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. № 6. С. 206–211.

Mozolev O., Hutsal, L., Shorobura, I., Dolynska, O., Stoliar, V. (2020). Basic Preparation of a Tourist for Sports and Fitness Hike. International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com VOL. 9 (12) рр. 99-106. Doi: 10.26655/IJAEP.2020.12.1

Мозолев О.М., Гуцал Л.А., Блазунь А.В. Проблеми розвитку пішохідного туризму в Україні. Матеріали VIII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Modern problems in science”, (09-12 листопада 2020 р.) – Прага. 2020. С. 716–719.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |