РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Як цитувати

Гордійчук , М. (2021). РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13514

Посилання

Габрелян А. Ю. Поняття та сутність дефініції податкове консультування. Держава і право. Юридичні і політичні науки, 2013. № 59. С. 270 – 276.

Габрелян А. Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. Новий погляд на проблему. Економіка. Фінанси. Право, 2016. № 12. С. 28 – 32.

Габрелян А. Ю. Об’єкт правопорушення передбаченого ст. 181-1 КУпАП. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 2020. № 3 (13). С. 27 – 33.

Держава та її органи як суб’єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис: монографія / за ред. О. М. Ярошенка. Харків: Право, 2014. 288 с.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради, 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Костюченко О. Є. Державне і договірне регулювання відносин у сфері праці: монографія. Київ: УБС НБУ, 2011. 187 с.

Мороз С. С., Габрелян А. Ю. Актуальные проблемы формирования института частных исполнителей в Украине. Траектория науки, 2016. № 7 (12). С. 11 – 19.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) від 27.12.2019 р. № 2681. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792 (дата звернення: 12.06.2021)

Трудове право: підручник / за заг. ред. О. М. Ярошенка. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2017. 560 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 4 | |