BADIIY ADABIYOT VA YOSHLAR KAMOLOTI

Як цитувати

Bayeshanov , A. (2021). BADIIY ADABIYOT VA YOSHLAR KAMOLOTI. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13578

Анотація

Ushbu maqolada badiiy adabiyot va uning yoshlar kamolotidagi o`rni haqida bo`lib, komil insonni tarbiyalashda, mexr-shafqat, adolat, vatanparvarlik, insoniylik, sadoqat, vafo, or-nomus, vijdonlilik kabi sifatlarni shakllantirishdagi o`rni masalasi yritilgan.

Посилання

Karimov. I. A. Istiqlol va madaniyat. – T: O‘zbekiston, 1994.-B.160.

Karimov. I. A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T: Ma‘naviyat, 2008.-B.136-137.

Xusanov. B. E. Shaxs va jamiyat munosabatlarida go‘zallikni namoyon bo‘lish xususiyatlari. Falsafa fanlari nomzodi. Diss. Avtoreferati – Toshkent, 2002, - B: 4

Erkayev A. Milliy g‘oya va ma‘naviyat. – T: Ma‘naviyat. 2002. – B. 163.

Komilov I. Tasavvuf. – T.: Movarounnaxr – O‘zbekiston . 2009. – B. 394.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 11 | |