YOSHLARNI KASB TANLASHGA UNDOVCHI TA’SIRLAR

Як цитувати

Hojikarimova , G., & Merganova, U. (2021). YOSHLARNI KASB TANLASHGA UNDOVCHI TA’SIRLAR. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13587

Посилання

O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 2019 yil 17 yanvardagi “2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” gi PF -5635 sonli farmoni.

Karimov I.A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: SHarq nashriyot-matbaa konserni, 1997. – 48 b.

Sh.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lish kerak.O’zbekiston. 2017 y.

N.Tayloqov, B. Akbarov, A.Jamolov. O`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish texnologiyalari Toshkent- 2017. 4 b.

R.H. Jo`rayev, O`,Q.Tolipov, Sh, Sharipov Uzluksiz ta`lim tizimida o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari 94- b.

Axmedov, M. M., Hojikarimova, G. T., Boybabayev, R. H., & Safarova, G. M. (2021). Supporting innovative approaches in the education system. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 38-41.

Hojikarimova, G., & Safarova, G. (2020). O’QUVCHILAR IJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 56-58.

Авазбоев, А., & Хожикаримова, Г. (2019). СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Вестник науки, 5(6), 150-153.

Mamadalyevich, A. M. (2021). Fundamentals Of Development Of Creative Abilities Of Students In Professional Training. The American Journal of Applied sciences, 3(01), 54-57.

Hojikarimova, G., Safarova, G., & Razzoqov, B. (2021). TA’LIM JARAYONIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV. Збірник наукових праць SCIENTIA.

Teshaboyev, Z., Ahmedov, M., & Hojikarimova, G. (2021). TALIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR. ГРААЛЬ НАУКИ, (4), 475-477.

Ахмедов, М., & Ходжикаримова, Г. (2021). Ўқитишнинг сифати ва таълим-тарбия самарадорлигини оширишда инновацион характерга эга бўлган инновацион дарс шаклларидан фойдаланиш. Общество и инновации, 2(2), 1-7.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 3 | |