ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНОЮ ШКОЛОЮ ПОВНОГО ДНЯ

Як цитувати

Хлєбнікова , Т., & Кошман , А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНОЮ ШКОЛОЮ ПОВНОГО ДНЯ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13598

Посилання

Заруба Н. А. Адаптивное управление формированием профессиональной компетентности учителя средствами повышения квалификации. Вестник КемГУКИ. 2015. № 31. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnoe-upravlenie-formirovaniem-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-sredstvami-povysheniya-kvalifikatsii.

Єльнікова Галина, Суліма Євген. Філософський аспект адаптивного управління соціальнопедагогічними системами. Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка. 2020. № 8 (15). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/18/8-15-19-pdf.

Єльникова Г. В. Борова Т. А., Касьянова О. М. та ін. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи : кол. монографія /за заг ред.. Г. В. Єльникової. Чернівці : Технодрук, 2009. 572 с.

Полякова Г. Становлення та розвиток адаптивного управління освітнім процесом. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. URL http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/17347/1/am_polyakova.pdf.

Марчук А. Особливості застосування стилів комунікації в процесі управління педагогічною взаємодією. Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка. 2018. № 4 (7). URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-4(7).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 2 | |