СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МОТИВАЦІЮ ЛІДЕРСТВА ОСОБИСТОСТІ

Як цитувати

П’янківська , Л. (2021). СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МОТИВАЦІЮ ЛІДЕРСТВА ОСОБИСТОСТІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13601

Посилання

Грищенко І. М. (2015). Лідерство як феномен управління групою. Інвестиції: практика та досвід. № 10. С. 116–119. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_10_26.

Грудзинская Е. Ю. (2006). Эффективное лидерство в управлении человеческими ресурсами с использованием информационных технологий : учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Информационные технологии в управлении учебным и научным процессом». Нижний Новгород.

Євтухова Т. І. та ін. (2013). Лідерство в муніципальному управлінні : навчально-методичний посібник. Київ.

Кокун О.М. (2012). Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера. Вісник Національного університету оборони України. Вип. 4 (29). С. 170–174.

Кунц Г., О'Доннелл С. (2001). Управление Системный и ситуационный анализ управленческих функций Т. I и II. Москва : Прогресс.

Мараховська Н. В. (2009). Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу (автореф. дис. … канд. пед. наук). Харків, Україна.

Мітлош А. В. (2007). Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських об’єднань (автореф. дис. … канд. психол. наук). Київ, Україна.

Нестуля О. О., Нестуля С. І. (2016). Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. Полтава : ПУЕТ.

Попов А. В. (2001). Теория и организация американского менеджмента Москва : Издательство МГУ.

Филонович С. Р. (2007). Лидерство как интегральная проблема наук о поведении. Российский журнал менеджмента. Т. 5, № 4. С. 91–100.

McClelland D. C. (1985). Human Motivation. Glenview : IL. Scott, Foresman and Co.

Tichy N. (1997). The Leadership Engine. Harper Business : N. Y.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | |