ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї

Як цитувати

Кошель , В., Козлова , В., Пась , К., Скивка , А., & Ушкалов , Л. (2021). ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/13606

Анотація

У статті розглянуто основні напрямки взаємодії закладів дошкільної освіти та сім’ї у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства.

Посилання

Адаменко, В. & Кошель, В., (2021). ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8260.

Дьякова, Н., Кошель, А., & Олексієнко, В. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗДО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (34). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5525.

Іващенко, С., & Кошель, В. (2020). ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (33). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5311.

Калімбет, О., Кошель, А., Кошель, В., Рябченко, А., Хаблова, М. (2021). Фізичне виховання дітей дошкільного віку як основа формування здоро’я сучасного суспільства. InterConf, (5). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021/547

Козлова, В., Кошель, В., Пась, К., & Скивка, А. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8261.

6 Кошель, А., Кошель, В., & Сілка, К. (2021). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗГІДНО ОНОВЛЕНОГО БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v3.20.

Кошель, А., Кошель, В., & Мікрюкова, В. (2021). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «PUBLIC RELATIONS» У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (46), 122-131. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.013.

Кошель А. П. (2016). Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. (135). 41-45. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_12.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 6 | |