ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Як цитувати

Міхровська , М. (2021). ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14198

Посилання

Про приєднання України до Статуту Ради Європи: Закон України від 31 жовтня 1995р. Відомості Верховної Ради України. (1995). № 38. Ст. 287.

Петров Р.А. (ред.) Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. Істина, (2011).

Файоль А. Общее промышленное управление. (1923). 122 с.

Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика. Монография. МАУП, (2000). 576 с.

Electronic Governance//Recommendation Rec(2004)15 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europeon 15 December 2004 and explanatory memorandum.

URL: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/e-governance/Key_documents/Rec(04)15_en.pdf (дата звернення: 22.07.2021)

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України. № 649-р. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text. (дата звернення: 22.07.2021)

Деякі питання цифрового розвитку. Постанова Кабінету Міністрів України. від 30 січня 2019 року № 56. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/56-2019-п#n18 (дата звернення: 22.07.2021)

Mikhrovska M. (2019). Principles of organization and functioning of the executive power bodies as the service state instrument. Administrative Law and Process, (2(12), 55-62.

URL: http://applaw.net/index.php/journal/article/view/240

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 21 | |