ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО РЕЗОНАНСУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Як цитувати

Савицький , О. (2021). ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО РЕЗОНАНСУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14204

Посилання

V. Kuchanskyy, D. Malakhatka and B. Ihor, "Application of Reactive Power Compensation Devices for Increasing Efficiency of Bulk Electrical Power Systems," 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2020, pp. 83-86, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160072.

Тугай, Ю., Кучанський , В., Тугай, І. (2021). Застосування керованих пристроїв компенсації зарядної потужності ЛЕП НВН в електричних мережах. Технічна електродинаміка, (1), 53.

Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. (2012) Перенапруги в анормальних режимах ліній електропередачі надвисокої напруги. Технічна електродинаміка. (2). 40–41.

Тугай Ю. І., Гай О. В. (2011) Оптимальне секціонування схем розподільних електричних мереж Праці ІЕД НАНУ. (28) 10–14.

Y. I. Tygai and A. B. Besarab, "The mathematical model of voltage transformers for the study of ferroresonant processes," 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kiev, 2014, pp. 77-80, doi: 10.1109/IEPS.2014.6874207.

В. Г. Кузнецов, Ю. І. Тугай, В. В. (2011) Кучанський Модель ЛЕП для дослідження аномальних перенапруг .ХНТУСГ ім. П. Василенка. (116). 41-43.

Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Шполянський О.Г. (2012) Дослідження резонансних перенапруг на ультрагармоніках парної кратності на ЛЕП 750 кВ. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ, (29), 20–26.

Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І.(2009) Підвищення надійності та ефективності магістральних електричних мереж. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, (23), 110-117.

V. Kuchanskyy and I. O. Zaitsev, "Corona Discharge Power Losses Measurement Systems in Extra High Voltage Transmissions Lines," 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2020, pp. 48-53, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160088.

S. L. Gundebommu, I. Hunko, O. Rubanenko and V. Kuchanskyy, "Assessment of the Power Quality in Electric Networks with Wind Power Plants," 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2020, pp. 190-194, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160231.

Козирський В. В., Тугай Ю. І., Бодунов В. М., Гай О. В. (2011) Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів Технічна електродинаміка, (5), 63-67.

O. Butkevych, O. Chyzhenko, O. Popovych, I. Trach and I. Golovan, "A Study of Transitional Modes of the Electric Network with the Powerful Electromechanical Load and FACTS," 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2019, pp. 261-266, doi: 10.1109/ESS.2019.8764223.

O.F. Butkevych, O.I. Chyzhenko, O.M. Popovych and I.V. Trach, (2018) "An influence of the FACTS upon an electrical network's mode during direct start-up of an asynchronous machine in the complex load's composition", Tekhnichna Elektrodynamika,(6). pp. 62-68.

Тугай Ю. І. Бесараб О. Б. (2014) Моделювання ферорезонансу в трансформаторах напруги з урахуванням ефекту старіння сталі Технічна електродинаміка. (5), 62–64.

Тугай Ю. І. Бесараб О. Б. Мельничук В. А. (2014) Ферорезонансні процеси за паралельної роботи трансформаторів напруги електромагнітного типу / Вісник Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка. (61) 57–59. .

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | |