ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Як цитувати

Бурак , В. (2021). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14215

Посилання

Бурак, В. Г. (2020). Професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи: дефінітивний аналіз. Педагогічний альманах, 46, 124–131.

Бурак, В. Г. (2021). Специфіка формування компетентності фахівців готельно-ресторанної справи в процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти. Нова педагогічна думка, 2 (106), 32–38.

Плахотнік, О. В., & Слюсаренко, Н. В. (2016). Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи. Педагогічний альманах, 29, 87–96.

Слюсаренко, Н., & Кульбацька, М. (2015). Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу. Людинознавчі студії. Педагогіка, 1 (33), 194-201.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | |