ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як цитувати

Кисла , О. (2021). ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14222

Посилання

Кисла, О. (2020). Методика викладання мови в умовах дистанційного навчання. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 113–115.

Толочко, С. (2019). Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ.

Толочко, С. В. (2019). Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Tolochko, S., & Kolesnyk, T. (2017). Foreign language competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education as a scientific problem. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки, 2, 6–8.

Tolochko, S., Voitovska, O., Deda, R., & Kolesnyk, T. (2019). Digital technologies of learning foreign languages in postgratuate education. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (27), 224-231.

Tolochko, S. (2020). Reforming of ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space. ScienceRise: Pedagogical Education, 2(35), 8–13.

Tolochko, S., Bordіug, N., & Knysh, I. (2020). Transversal competencies of innovative entrepreneurship professionals in lifelong education. Baltic Journal of Economic Studies, 6, 3, 156–165.

Voitovska, O., Tolochko, S., & Rideі, N. (2019). Professional and pedagogical culture and professional competence of pedagogue. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (30), 241–246.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 7 | |