РОЛЬ ВИХОВНОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Як цитувати

Шевченко , Н. (2021). РОЛЬ ВИХОВНОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14225

Посилання

Толочко, С. В. (2012). Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів (Дис. канд. пед. наук). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ.

Толочко, С. В. (2019). Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ.

Толочко, С. В. (2019). Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Шевченко, Н. О. (2020). Кореляція громадянської компетентності здобувачів освіти та викладацького персоналу аграрних закладів вищої освіти. Матеріали конференцій МЦНД, 58–60.

Шевченко, Н. О. (2020). Світоглядна компетентність студентів аграрних закладів вищої освіти. Paradigmatic view on the concept of world science, 79–80.

Шевченко, Н. О. (2021). Культурологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі в сучасних умовах. Priority directions of science and technology development, 450–453.

Tolochko, S., Lymar, V., & Ridei, N.(2016) Possibilities of utilization of the virtual environments in education. Edukacja – Technika – Informatykа, 2(16), 258–263.

Tolochko, S. (2020). Reforming of ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space. ScienceRise: Pedagogical Education, 2(35), 8–13.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 4 | |