РОЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Як цитувати

Шкодин , А. (2021). РОЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14226

Посилання

Бордюг Н. С. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні професійної компетентності майбутніх екологів. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №4(12). С. 26–30.

Рідей, Н. М., & Толочко, С. В. (2018). Розвиток екологічної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти для сталого розвитку. Актуальні питання гуманітарних наук, 21 (2),144–148.

Толочко, С. В. (2020). Мотивація як важлива соціальна навичка та складова екологічної компетентності дітей та учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 24 (1), 203–215.

Толочко, С. В. (2020). Особистість у стресових умовах сьогодення. Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 грудня 2020). Івано-Франківськ, 215–220.

Толочко, С. В., & Шкодин, А. В. (2020). Компетентнісна парадигма безпекової підготовки фахівців аграрної галузі. Актуальні питання гуманітарних наук, 28 (4), 162–169.

Толочко, С. В., & Шкодин, А. В. (2020). Методика формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери. Нова педагогічна думка, 2 (102), 127–132.

Tolochko, S., Lymar, V., & Ridei, N.(2016) Possibilities of utilization of the virtual environments in education. Edukacja – Technika – Informatykа, 2(16), 258–263.

Tolochko, S., & Lymar, V. (2016). Innovation aspects of the postindustrial society. Trendy ve vzděláván, 9 (1), 253–258

Tolochko, S. (2020). Reforming of ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space. ScienceRise: Pedagogical Education, 2(35), 8–13.

Tolochko, S., Bordіug, N., & Knysh, I. (2020). Transversal competencies of innovative entrepreneurship professionals in lifelong education. Baltic Journal of Economic Studies, 6, 3, 156–165.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 2 | |