ЭРОЗИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Як цитувати

Савичук , А., Зайцева , Е., & Шаповалова , А. (2021). ЭРОЗИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14229

Посилання

Хоменко, Л.О., Мозгова, О.М. (2011). Сучасні особливості герпесвірусних уражень слизової оболонки порожнини рота у дітей за даними клініко-лабораторних досліджень. Профілактична та дитяча стоматологія,(5), 27-32.

Легенчук, О.В., Мозгова, О.М., Волкова, С.В. (2018). Індивідуальні засоби для порожнини рота у дітей з гострими формами лейкемій. Вісник проблем біології і медицини, (Вип. 4, 3(141)), 349 - 352.

Мельников, О., Шматко, В., & Ямпольская Е.Е. Гуморальные факторы врождённого иммунитета в смешанной слюне у детей с воспалительными заболеваниями ротоглотки. Перспективні напрямки розвитку науки та техніки: Збірник наукових матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції el-conf.com.ua (Ч.2, с.42-46). 23 березня, 2018, Вінниця : м.Вінниця. Вилучено з: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-2_XVIII.pdf

Savychuk, O., Beketova, G., & Zaitseva E. (2019). Method of complex Treatment of Chronic Recurrent Aphthous Stomatitis. Педиатрия. Восточная Европа, (7(1)), 8-16. / Савичук, О., Бекетова, Г. & Зайцева Є. (2019). Метод комплексного лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматита. Педіатрія. Східна Європа, (7(1)), 8-16. Вилучено з: http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1091/1/Method%20of%20Complex%20Treatment%20of%20Chronic.pdf

Savychuk, O.V. Treatment of chronic aphthous relapsing stomatitis (RAS). Інновації ХХІ століття : Зб. наук. мат. ХХ Між. наук.-прак. інтерн.-конф.el-conf.com.ua (Част. 10, с.64-69). 25 травня, 2018, Вінниця : м.Вінниця. / Савичук, А.В. Лечение хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС). Инновации ХХІ столетия : Сб. научн. мат. ХХ Межд. научн.-прак. интерн.-конф.el-conf.com.ua

(Част. 10, с.64-69). 25 мая, 2018, Винница: г. Винница. Вилучено з: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B010.pdf

Мозгова, О.М. (2015). Лікування асоційованої форми рецидивуючого герпесу порожнини рота у дитини. Клінічне спостереження. Профілактична та дитяча стоматологія, (1), 24-27.

Зайцева, Є.М. (1997). Фагоцитарная активность нейтрофилов у больных с различными формами красного плоского лишая. Вісник стоматології, (3), 328 - 330.

Шаповалова, Г.І., Голубєва, І.М., Шматко В.І., & Голубєв І.Ю. (2000). Комплексна профілактика захворювань твердих тканин зубів і пародонта у дітей, які підпали під дію радіації. Вісник стоматології, (5), 146 -147.

Шаповалова, Г.І. (1999). Хімічний склад емалі постійних зубів, які мешкають в регіонах з різним рівнем радіоактивного забруднення. Вісник стоматології, (4), 42-46.

Наконечна, О.М. (2014). Рентгенологічні аспекти діагностики патологічної резорбції коренів тимчасових зубів у дітей. Лучевая диагностика, лучевая терапия, 3-4, 62 - 70. Вилучено з: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ldlt_2014_3-4_11.pdf

Shapovalova, G., Zaitseva, E. & Nakonechna, O. Feature of Morfology of root system in the primary maxillary molars. Осінні наукові читання: Зб. наук. мат. ХХІІ Між. наук.-прак. інтерн.-конф.el-conf.com.ua (Част. 4, с. 51-56). 28 вересня, 2018, Вінниця : м.Вінниця. / Зайцева, E., & Наконечная, O. Особенности морфологии корневой системы временных моляров верхней челюсти. Осенние научные чтения: Сб. научн. мат. ХХІІ Межд. научн.-прак. интерн.-конф.el-conf.com.ua (Част. 4, с. 51-56). 28 вересня, 2018, Винница: г.Винница.

Zaitseva, E., & Nakonechna, O. Morfology of roots in the second temporal maxillary molars. Наукові записки сучасних вчених: Зб. наук. мат. ХХІІІ Між. наук.-прак. інтерн.-конф.el-conf.com.ua (Част. 4, с. 45-49). 26 жовтня, 2018, Вінниця : м.Вінниця. / Зайцева, E., & Наконечная, O. Морфология корней вторых временных моляров верхней челюсти. Научные записки современных ученых: Сб. научн. мат. ХХІІІ Межд. научн.-прак. интерн.-конф.el-conf.com.ua (Част. 4, с. 45-49). 26 октября, 2018, Винница: г.Винница.

Шаповалова, Г.І., Наконечна, О.М., & Мельник О.М. (2015). Рентгендіагностика та рентгенологічний контроль якості лікування ускладненого карієсу в тимчасових молярах на різних етапах розвитку. Лучевая диагностика, лучевая терапия, 1-2, 24 - 34. Вилучено з: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ldlt_2015_1-2_5.pdf

Савичук, О.В. (2002). Характер нарушений системы пищеварения и вегетативного гомеостаза у детей с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. Современная стоматология, (3), 82-85.

Савичук, О.В. & Брюзгіна Т.С. (2003). Стан ліпідного метаболізму у ротовій порожнині при хронічному рацидивуючому афтозному стоматиті у дітей. Доповіді НАН України, (5), 183-185.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 13 | |