ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Як цитувати

Криницька , В., & Карвацка , Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14413

Посилання

Семикіна М.В., Беляк Т.О. (2015) Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. (28). С. 68 – 75. . Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2015_28_10

Науменко Г. (2020) Формування здорової корпоративної культури в медичній організації, Психосоматична медицина та загальна практика, 5(1) . doi: 10.26766/pmgp.v5i1.230.

Бровко К.А. (2020) Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузь знань 01 Освіта (Освіта/Педагогіка). Київський університет імені Борис Грінченка. Київ. Вилучено з: https://bit.ly/3j6sisI

Воронкова А. Е., Баб’як М. М., Коренєв Е. Н., Мажура І. В. (2006) Корпорації : управління та культура : Монографія. Дрогобич : Вимір, 2006. – 376 с.

Радиш Я. Ф., Долот В. Д. (2015) Конкуренція, що базується на цінності та орієнтована на результат, — нова парадигма діяльності системи охорони здоров'я США. Інвестиції: практика та досвід, (9). Вилучено з: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2015/19.pdf

Lencioni P. (2017) The Advantage: Why Organizational Health Trumps. Everything Else In Business. Kyiv: Nash Format.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |