КОНФЛІКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО В РОЗУМІННІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Як цитувати

Львова , О. (2021). КОНФЛІКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО В РОЗУМІННІ ПРАВ ЛЮДИНИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14414

Посилання

Гольцова О. Соціальна цінність права в контексті меж сучасного правового регулювання // Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 51-54.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Постанова від 10 березня 2021 року N 331/5291/19. Верховний суд України. Справа № 1-4/2004 // Ліга-Закон. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95642825?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05

Рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року N 5-рп/2004. Справа № 1-4/2004 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04#Text

Ромашев Ю. С. Ограничение прав и свобод человека в международном праве и новации в российском уголовном законодательстве // Журнал Российского права. № 11. 2013. С. 75-84.

Умарова А. А. Стандарты ограничений прав и свобод в актах современного международного права // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 40-43.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |