ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ РОСЛИН ДЛЯ МІЖКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ У МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Як цитувати

Бойко , Т., Грищенко , В., Корінь , І., & Лаханська , Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ РОСЛИН ДЛЯ МІЖКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ У МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14418

Посилання

Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Котовська Ю.С. (2019). Оцінювання біологоекологічних властивостей деревних ліан в умовах міста Херсон. Науковий вісник НЛТУ України. (29). № 5. 31–35.

Бойко Т., Дементьєва О., Бойко П. (2019). Фітомеліоративні функції зелених насаджень як фактор сталого розвитку Херсонської області. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав Хмельницький, 2019 р. 17-18.

Дементьєва О.І., Бойко Т.О., Омелянова В.Ю. (2019). Особливості озеленення об’єктів спеціального призначення на прикладі меморіального комплексу загиблим воїнам. Таврійський науковий вісник. Вип. 106. 262-266.

Ковалевський С.Б., Соловей Д.С. (2017). Сади «Нової хвилі»: особливості створення та використання на об’єктах садово-паркового мистецтва. Монографія. К.: ЦП «КОМПРИНТ». 188 с.

Коляда А. (2016). Оценочная характеристика древесных растений, используемых во внутриквартальном озеленении г. Уссурийска. Вестник СВФУ. № 1(51). 15-22.

Кучерявий В.П., Кучерявий В.В. (2019). Озеленення населених місць: Підручник. Львів: Світ. 458 с.

Мельник Р.П. (2009). Конспект адвентивної фракції урбанофлори Миколаєва. Чорноморськ. бот. ж. Т. 5. №2. 147-162.

Шепелюк М.О., Ковалевський С.Б. (2016). Характеристика зелених насаджень загального користування території забудови міста Луцьк. Електронний вісник «Лісове і садово-паркове господарств» №10. http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-10/ukr/kovalevskyj-shepelyuk/

Boiko T., Boiko P. (2017). Evaluation introduction Albizia julibrissin Durazz in Kherson city. Path of Science. 3.1: 3-1-3.7.

Boiko T., Dementieva O., Omelianova V., Strelchyuk L. (2020). Ornamental woody plants assortment expansion in landscaping the cities of Southern Ukraine. 20-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2020. 595-602.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 0 | |