ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧИВА ГАЛЕТНОГО НА ОСНОВІ ШРОТІВ З ЯДЕР СОНЯШНИКУ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО ТА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ

Як цитувати

Черемська , Т., & Колеснікова , М. (2021). ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧИВА ГАЛЕТНОГО НА ОСНОВІ ШРОТІВ З ЯДЕР СОНЯШНИКУ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО ТА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14424

Анотація

Наведено результати обґрунтування технології печива галетного на  основі суміші шротів ядер високоолеїнового соняшнику та горіху волоського. Досліджено властивості модельних систем та визначено раціональні співвідношення шротів ядер високоолеїнового соняшнику та горіху волоського як 80:20 відповідно. Розроблено технологічну схему виробництва галетного печива на основі суміші шротів ядер високоолеїнового соняшнику та горіху волоського. Доведено реалізацію принципів ощадливого виробництва (lean manufacturing), за якими харчові відходи від виробництва олії високоолеїнової перетворюються в цінні харчову сировину.

Посилання

Чехова І. Світові тенденції розвитку ринку олійних культур. Економічний дискурс. 2020. Випуск 3. С. 54-62.

Ryvak, Н. P., G. I. Boyko, and R. O. Ryvak. "Сomprehensive evaluation of soybean and sunflower processing products." Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology 22.1 (2021): 191-196.

Дорохович, В. В. Визначення впливу шроту насіння соняшника на структурні показники тіста і фізико-хімічні показники здобного печива / В. В. Дорохович, А.М. Гуленко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 1. – С. 160-167.

Бабій І. Асортимент кондитерських виробів з використанням природних продуктів. «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності у готельно-ресторанному бізнесі». Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції–Тернопіль ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2021.–194 с., 190.

Чорней К., Миколенко С. Перспективи вдосконалення рецептурного складу зернових батончиків та аналіз ринку. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2021, 2 (8): 127-135.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 38 | |